Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 27 oktober, 2023 - 14:25Uppdaterad: fredag, 27 oktober, 2023 - 15:15
  • Mergus trafikerar tvärgående linjen. Foto: Satu Numminen

DO: Det finns brister gällande likabehandling ombord på M/S Mergus

Det finns brister ombord på M/S Mergus i frågan om likabehandling, det anser Diskrimineringsombudsmannen, DO, som uppmanar Landskapsregeringen att vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade personer. 

DO menar att Landskapsregeringen brustit i skyldigheten att främja likabehandling. Landskapsregeringen borde ha försäkrat sig om likabehandling och tillgänglighet för alla innan M/S Mergus togs i bruk. 

Rörelsehindrade personer är hänvisade till en container på däck. Då Funktionsrätt Åland gjorde en inspektion lyfte de fram flera åtgärder som de anser behöver göras, bland annat att skyltning saknades och att det inte fanns information om containern är uppvärmd eller inte. Dessa åtgärder anser DO att ska ske utan dröjsmål. 

DO uppmanar även Landskapsregeringen att förbättra rutiner för att inhämta sakkunskap kring hur likabehandling bäst kan främjas samt tillgänglighet förbättras vad gäller tjänster som tillhandahålls allmänheten. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »