Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 17 mars, 2022 - 15:12Uppdaterad: torsdag, 17 mars, 2022 - 16:04

Dyrt, men bättre servicenivå med tunnel

En tunnel ger en betydligt högre servicenivå men är ett dyrt alternativ. Det blev klart under arbetet med den tunnelrapport som infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) presenterade i dag.

Han är nöjd med att de partier som deltagit i arbetet för att ta fram rapporten, kunde enas. Men det finns även negativa saker med en tunnel, exempelvis att det blir dyrt att bygga. Christian Wikström säger att det ändå finns möjligheter till att få pengar utifrån.

- Vi har haft som målsättning att tunnelalternativet inte ska bli dyrare för landskapet. Vi vill ha en förskjutning att individen betalar en större del. Den som använder en tjänst behöver vara med och betala den. säger han.

Nu ska landskapsregeringen få ta del av tunnelrapporten. Christian Wikström hoppas att ärendet förs till lagtinget för debatt efter att landskapsregeringen behandlat ärendet.
Om man hittar en tillräckligt stor enighet i frågan kan man sätta igång med de utredningar som behövs.
Kostnadstaket för tunneln är 216,5 miljoner euro i rapporten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »