Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 31 mars, 2021 - 06:20Uppdaterad: onsdag, 31 mars, 2021 - 09:54
  • Öppna högskolan ingår i denna statistik. Arkivbild.

Färre deltog i kursundervisning

Utbildningen som inte leder till examen var betydligt mindre omfattande under 2020 än 2019.

Såväl antal kurser som undervisningstimmar och deltagare minskade. Nedgången gällande undervisningstimmarna var tio procent, medan deltagarantalet sjönk med 24 procent. Det här visar statistik från ÅSUB. Totalt var kurserna 1.149 stycken och undervisningstimmarna nästan 36.800. Närmare 8.900 personer deltog i kurserna. Den minskade omfattningen av utbildningen som inte leder till examen beror till viss del på covid-19-pandemin. Utbildningen som ingår i denna statistik hålls av Ålands yrkesgymnasium, Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn och Ålands musikinstitut.

Medborgarinstitutet är den instans som har den största verksamheten inom utbildning som inte leder till examen. År 2020 höll Medborgarinstitutet närmare hälften av såväl kurserna som undervisningstimmarna och tre femtedelar av deltagarna inom denna typ av utbildning gick kurser på Medborgarinstitutet. Musikinstitutet stod för nästan 30 procent av undervisningstimmarna.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »