Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 9 december, 2023 - 10:30Uppdaterad: lördag, 9 december, 2023 - 10:30

Fiskekvoter föreslås bli på samma nivå som senaste år

De förslag som finns på fördelning av Finlands fiskekvoter för nästa år ligger på samma procentuella andel för Ålands del som de senaste åren. 

Enligt fördelningsförslaget tilldelas Åland för år 2024 drygt 2 645 ton strömming i Bottniska viken, 1 341 ton strömming i centrala Östersjön och Finska viken, drygt 890 ton vassbuk i hela östersjöområdet samt 1 166 laxar i centrala Östersjön och Bottniska viken. 

I de fall Finland under år 2024 erhåller ytterligare laxkvot för centrala Östersjön och Bottniska viken i enlighet med den politiska överenskommelsen från jordbruks- och fiskerirådet i oktober 2023, fördelas dessa mängder utgående från de andelar som fastställts i jord- och skogsbruksministeriets beslut från den 22 december 2016.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »