Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 19 oktober, 2017 - 05:49Uppdaterad: torsdag, 19 oktober, 2017 - 09:26
  • Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer säger att missnöjet med turlistan för Seglingetrafiken beror på att färjan inte går när den ska och att tiderna inte är anpassade till behoven som finns. Arkivfoto: Nina Eriksén.

Missnöje med Seglingeturlista

70 procent av de fastboende på Seglinge är missnöjda med att linfärjan till Kumlinge kör på turlista, det visar den enkät som landskapet har gjort bland resenärerna.

- Vi har ett försök med turlista på Seglingefärjan och det pågår till den sista oktober, sen är det upp till infrastrukturminister Mika Nordberg att bestämma om försöket ska fortsätta eller om vi går tillbaka till att köra utan fastställda tider, säger Per-Erik G Cederkvist på Transportbyrån.

Enligt Kumlinges kommundirektör, Christian Dreyer, så är man missnöjd med att färjan inte går när den ska och att tiderna inte är anpassade till behoven som finns. Kommunen har dessutom farhågor att turlistan kan fördyra verksamheten för till exempel skolskjutsar.

På Seglinge bor det cirka 25 personer idag, varav fyra är barn enligt uppgifter på Seglinges hemsida.

Av samtliga som hade besvarat enkäten, alltså även personer som inte är fast boende på Seglinge, var 59 procent mot turlistan. Bland de fritidsboende var 50 procent för och 50 procent emot, enligt Per-Erik G Cederkvist.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »