Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 18 april, 2024 - 11:06Uppdaterad: torsdag, 18 april, 2024 - 12:49
  • För första gången var det fler passagerare i Eckerö än i Mariehamn.

Över en miljon passagerare till och från Eckerö

Strax över en miljon passagerare reste till och från Berghamn i Eckerö under förra året. Antalet steg från 790 000 till 1 080 000 passagerare, det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, i en rapport. 

Antalet resande till och från Mariehamn sjönk från drygt 1,2 miljoner passagerare under 2022 till 750 000 under förra året. Det är första gången sedan Åsubs mätningar började år 2000 som det var fler resande till och från Eckerö än Mariehamn. 

Totalt sett minskade resandet på de åländska hamnarna med åtta procent. Antalet passagerare under förra året var drygt 1,8 miljoner och antalet är fortsatt lägre än innan pandemin då siffran var drygt 3,3 miljoner passagerare under 2019. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »