Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 9 mars, 2018 - 14:05
  • Den anställde hade enligt socialnämnden inte rätt att ta emot pengar från en klient. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Rättelseyrkande från uppsagd förkastas

Socialnämnden i Mariehamn förkastar det rättelseyrkande som en uppsagd inom äldreomsorgen lämnat.

I januari sades en anställd upp när det framkommit att personen tagit emot pengar, åtminstone 1.000 euro, av en klient.

- Eftersom det strider mot regelverket så har arbetsavtalet hävts med omedelbar verkan, sa socialdirektör Susanne Lehtinen till Ålands Radio inför nämndens möte.

Den uppsagda hade lämnat ett rättelseyrkande och nekade till att något fel begåtts och hävdade att klienten var en anhörig som hjälptes som privatperson. Från arbetsgivarens sida konstateras att den uppsagda själv inte är släkt med klienten och att agerandet strider mot arbetsplatsens regler.

Socialnämnden förkastar rättelseyrkandet med motiveringen att beslutet om uppsägning uppfyller formella krav. Nämnden konstaterar också att om staden gjort en felaktig bedömning så är det en fråga för tingsrätten att ta ställning till.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »