Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 30 april, 2024 - 06:31Uppdaterad: tisdag, 30 april, 2024 - 08:00
  • Ömsen höll stämma i går. Arkivfoto.

Rekordbesökt Ömsenstämma valde nya medlemmar till förvaltningsrådet

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag (Ömsen) höll bolagsstämma i Alandica i går.

350 personer deltog i stämman vilket var nytt rekord för bolaget.

Stämman gick på valberedningens förslag när det gällde val av medlemmar till förvaltningsrådet. Rebecka Eriksson och Johan Holmqvist valdes in som nya medlemmar istället för Jesper Blomsterlund och Mikael Lundell som hade undanbett sig återval. Maria Karlström och Ewa Danielsson som också var i tur att avgå återvaldes. Valberedningen hade föreslagit att
förvaltningsrådet fortsättningsvis ska bestå av 12 personer och att arvodena ska vara oförändrade vilket stämman omfattade.

Vid bolagsstämman behandlades också bokslutet för fjolåret. Som Ålands Radio berättat tidigare visade det en resultatförbättring på drygt 13 miljoner euro jämfört med 2022 och det slutade med en vinst på cirka 300 000 euro före utjämningsbelopp, avsättning till Ömsenkonto och skatter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »