Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 7 november, 2017 - 17:07Uppdaterad: onsdag, 8 november, 2017 - 10:15
  • Skärgårdslinjer bjuds nu ut. Foto: Malin Lundberg

Skärgårdslinjer bjuds ut

Trafiken mellan Enklinge och Kumlinge och mellan Asterholma-Lappo och Torsholma skall bjudas ut på nytt.

Det nuvarande avtalet med rederiet Ansgar går ut den sista mars nästa år. De två linjerna bjuds ut tillsammans som en totalentreprenad där anbudsgivaren skall stå för två ordinarie isgående färjor och en reservfärja och svara för alla kostnader utom bränslet. Det nuvarande avtalet kostar cirka 53.000 euro per linje och månad. Upphandlingen är en EU-upphandling eftersom den överskrider tröskelvärdet på 209.000 euro för tjänster. Det nya avtalet skall gälla från den 1 april nästa år till den sista september år 2019, med option på ytterligare ett år till den sista september år 2020.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »