Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 30 september, 2022 - 06:42Uppdaterad: fredag, 30 september, 2022 - 12:36

För stram tidsplan för energidirektiv

Tidsplanen är för stram. Det anser landskapsregeringen (LR) om EU-kommissionens förslag till direktiv om byggnaders energiprestanda.

Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska se till att lämpliga solenergisystem tas i bruk före utgången av 2026 för nya offentliga och kommersiella byggnader och vid utgången av 2027 för befintliga offentliga och kommersiella byggnader med en yta på mer än 250 kvadratmeter. Det bör också säkerställas att solenergisystem tas i bruk i alla nya bostadshus före utgången av 2029, enligt förslaget. LR tycker att bestämmelserna om nya bostadsbyggnader måste beakta Ålands nationella förhållanden och klimatförhållanden samt lämpa sig för det nationella energisystemet. Man påpekar också att det är olämpligt med en obligatorisk skyldighet att installera solenergisystem i befintliga offentliga och kommersiella byggnader. Man bör istället installera solenergisystem i samband med omfattande renoveringar, om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, tycker LR.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »