Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 juni, 2023 - 14:16Uppdaterad: torsdag, 8 juni, 2023 - 14:18

Tingsrätten tog upp tvist om fornminne 

I dag inleddes huvudförhandlingen i Ålands tingsrätt i ett mål där fastighetsägaren Arvid Mörn i Långbergsöda, Saltvik yrkar på 60 000 euro i ersättning av Ålands landskapsregering för att han inte har rätt att rubba ett fast fornminne på sin mark, vilket Ålands Radio rapporterade om i augusti 2022.  

Efter en kortare fortsättning på förra veckans förberedande sammanträde inleddes huvudförhandlingen med att man gick igenom bevisningen. Där framkom att kärnan i konflikten handlar om huruvida det faktum att markägaren på grund av den fasta fornlämningen inte kan använda sin mark som han vill innebär en så stor inskränkning att det berättigar till ersättning. Efter avbrott för lunch genomförde tingsrätten en syn av det aktuella fornminnesområdet i Långbergsöda. Resten av dagens ägnades bland annat åt höranden av vittnen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »