Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 23 augusti, 2021 - 22:00Uppdaterad: onsdag, 25 augusti, 2021 - 13:45
  • Trobergshemmets verksamhet saknar bland annat en plan för egenkontroll.

Trobergshemmet uppfyller inte lagens villkor

Trobergshemmet uppfyller inte lagens alla villkor för sin verksamhet.

Det framgår i stadens äldreomsorgs svar till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) som i våras öppnade ett tillsynsärende sedan vårdpersonal i Ålandstidningen berättat om bland annat bristande personalresurser på enheten.
Ann-Christine Österbacka, som under våren och sommaren vikarierade som äldreomsorgschef för staden, skriver i svaret att personaldimensioneringen och vårdkvaliteten inom äldreomsorgen på Trobergshemmet fungerar enligt lag. Däremot saknas en plan för egenkontroll liksom tydliga anvisningar för hur personalen ska gå till väga för att anmäla obeserverande eller misstänkta klientrelaterade missförhållanden.
Både ÅMHM:s tillsyn och äldreomsorgens svar behandlas vid stadens äldreomsorgsnämnds möte på tisdag kväll.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »