Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 7 maj, 2024 - 16:02Uppdaterad: onsdag, 8 maj, 2024 - 11:20
  • Finansminister Mats Perämaa och finanschef Conny Nyholm. Foto: Skrämdump från video från pressinfo

Finansministern: Besparingar att vänta i studiestöd, rätt till barnomsorg och turlistor i skärgårdstrafiken 

När finansminister Mats Perämaa (Lib) presenterade landskapsregeringens vårbudget framkom att sparbehoven är större än man tidigare trott. 

Landskapsregeringens mål är en budget i balans 2030 och för att nå upp till det var tanken att spara fyra miljoner euro per år fram till dess. Nu anser man att ytterligare 15 miljoner euro de kommande tre åren behöver sparas in. 

För att uppnå det man kallar för resultatförbättringsbehoven föreslås bland annat att sjukdomskostnadsavdraget avskaffas 2025, den subjektiva rätten till barnomsorg ska utvärderas och studiestöden ska inte indexjusteras mellan 2025 och 2027. Man ska också se över turlistorna i skärgårdstrafiken och en möjlig privatisering av Fordonsmyndigheten och Ålandstrafiken samt vidta en hel del andra åtgärder, som sammanlagt är 15 stycken. Även införandet av det omdebatterade VIS-systemet nämndes som åtgärd då införandet medföljer ett årligt effektiviseringskrav.  

Det framkommer inga större detaljer vad gäller de resultatförbättrande åtgärderna, förutom att slopandet av sjukdomskostnadsavdraget i slutändan förväntas ge landskapet cirka en miljon euro. Detaljerna presenteras i den mer detaljerade höstbudgeten för 2025. I vårbudgeten ingår egentligen de ramar landskapsregeringen tagit fram för det kostnadstak som lagtinget fastställer. Kostnadstaket för 2025 föreslås uppgå till 382,2 miljoner euro. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »