Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 1 mars, 2024 - 06:04Uppdaterad: tisdag, 5 mars, 2024 - 13:25

Vapen som försatts i obrukbart skicka ska anmälas till polisen

Polisen påminner om att skjutvapenlagen kräver att ett vapen i varaktigt obrukbart skick eller ett deaktiverat vapen ska anmälas till polisen. 

Anmälan ska göras före 15 juli 2024. Om den nuvarande innehavaren av ett vapen redan har anmält vapnet till polisen, behöver anmälan inte göras på nytt. Anmälningsskyldigheten gäller såväl vapeninnehavare som dödsbon. 

Efter den 15 juli i år är innehav av ett oanmält obrukbart vapen straffbart enligt lag. 

Anmälan om ett obrukbart eller deaktiverat vapen kan göras via polisens e-tjänst 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »