Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 21 maj, 2024 - 12:59Uppdaterad: tisdag, 21 maj, 2024 - 15:07

VIS-avtalet är undertecknat

Avtalet mellan ÅHS och Cambio Healthcare Systems Ab har undertecknats idag, tisdag.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att det känns bra att avtalet är påskrivet och att man nu kan börja jobba med det praktiska kring att sätta tidtabeller och planera vem som gör vad i projektet. 

Det var i mitten på april som lagtinget klubbade igenom tilläggsbudgeten som gav medel till VIS-systemet. Orsaken att avtalet undertecknades först nu är att man, trots att Cambio var den enda anbudsgivaren, väntat på att besvärstiden gått ut. Det som tagit mest tid är ändå att få in all dokumentation som behövs som underlag för avtalstecknande från underleverantörer, säger Pajunen.  

Nu går projektet in i införandefas. På torsdag har man den första gemensamma genomgången tillsammans med Cambio.  
Innan slutet av 2025 måste systemet vara infört för att EU ska bevilja resiliensmedel för projektet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »