Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 21 november, 2022 - 14:17Uppdaterad: måndag, 21 november, 2022 - 14:17
  • 713 personer studerar vid Ålands yrkesgymnasium i höst. Arkivfoto.

Fler studerande på gymnasiet

Antalet studerande på gymnasiet ökade i jämförelse med förra året, men Högskolan på Åland har något färre studerande.

I Ålands yrkesgymnasium studerar 713 personer hösten 2022, hösten 2021 var det 645 personer. Ökningen beror framför allt på de 69 studerande som påbörjar det nyinrättade utbildningsprogrammet Grit:lab. Nästan 60 procent av de studerande på yrkesgymnasiet är män.

Antalet studerande på Ålands lyceum är med sina 440 studerande ungefär i nivå med året innan, tillskottet blev endast sju personer hösten 2022. På Ålands lyceum är kvinnorna i majoritet med ett övertag på nästan 13 procentenheter.

Hösten 2022 har Högskolan på Åland 473 studerande, vilket är tolv färre än förra året. Andelen manliga studerande vid HÅ uppgår till drygt 55 procent.

Folkhögskolan har 24 studerande hösten 2022, drygt 20 färre än året innan och lägst hittills på 2000-talet. Det beror bland annat på att linjen friluftsliv och skärgård skulle ha startats upp men antalet sökande var för lågt. Cirka 54 procent av de studerande på Folkhögskolan är kvinnor och samtliga kommer från Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »