Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 24 november, 2022 - 11:50Uppdaterad: torsdag, 24 november, 2022 - 13:15
  • Staden inleder inte någon skadeståndsprocess gällande borttransporten av tjärasfalten. Arkivfoto.

Staden avslutar tjärasfalten

Infrastrukturnämnden i Mariehamn avslutar ärendet med borttransporten av asfaltsmassor och tjärasfalt från ombyggnaden av Ålandsvägen som blev klar 2019.

I slutet av 2021 lämnades en motion in till stadsfullmäktige om det var möjligt att minska kostnaderna för asfaltsmassorna. Motionen behandlades och kom tillbaka till fullmäktige som efter omröstning lade till ett klämförslag. Det gick ut på att utreda om det var möjligt att få tillbaka ungefär 300.000 euro av kostnaderna från bolaget som stod för borttransporten.

Infrastrukturnämnden har låtit en advokatbyrå göra en ingående analys av ärendet. Analysen visar att fel har gjorts, men att sannolikheten att staden får en fullgörelsedom på samtliga eller delar av merkostnaden är mycket liten. Rekommendationen från advokatbyrån är att det inte ska inledas någon skadeståndsprocess och det beslutet togs också av en enig nämnd.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »