Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 8 maj, 2018 - 05:59
  • Vårdö anser att man har en bra äldreomsorg. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

Vårdö: Vi uppfyller redan äldreomsorgsmål

Vårdö anser att man i princip redan uppfyller de servicemål för äldreomsorgen som landskapsregeringen vill att kommunerna ska uppfylla.

Kommunstyrelsen frågar därför om landskapsregeringen utelämnar Vårdö ur den föreslagna kommunreformen, med motiveringen att den nya kommunen på Norra Åland inte uppfyller servicemålen, något som kommunstyrelsen menar att framgår ur landskapsregeringens eget material.

I utlåtandet till landskapsregeringen skriver kommunstyrelsen också att det ur samhällssynpunkt inte är vettigt att kommunen börjar ändra i sin verksamhet på grund av lagförslag utan först om lagarna träder i kraft. Man påpekar också att en utbyggd hemtjänstorganisation på Vårdö inte skulle minska antalet ESB- och institutionsbehövande utan endast fördyra kommunens äldreomsorg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »