Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 15 juni, 2021 - 13:12Uppdaterad: tisdag, 15 juni, 2021 - 13:24
  • Jomalas kommundirektör Christian Dreyer. Arkivfoto: Eva Nyberg

Jomala godkänner inte grundavtal med SÅHD

Kommunstyrelsen i Jomala godkänner inte ändringen av grundavtalet för Södra Ålands högstadiedistrikt, SÅHD, med hänvisning till att kostnadsfördelningen inte är rättvis.

- Vi skulle vilja att man tittar på mer detaljerade fördelningsmodeller. Nu fördelas kostnaderna egentligen bara på elevantal, säger Jomalas kommundirektör Christian Dreyer.

Han menar att man även borde ta den faktiska fördelningen av arbetsbelastningen för kanslifunktionen i beaktande och inte bara titta på elevantal.

Sedan tidigare har även Lumparland valt att inte godkänna förslaget till ändrat grundavtal med motiveringen att kostnadsfördelningen är skev.

Grundavtalsförändringen börjar gälla om den godkänns i en majoritet av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »